Bydlení podle J. Halabaly

Dokud stačilo člověku v jeho obydlí několik málo předmětů, které se nadto odkazovaly z generace na generaci, a dokud toto skromné množství netvořilo větší soubory, nebyl požadavek harmonického celku tak naléhavě důležitý. A přece i toto skromné obydlí našich venkovských pradědů bylo harmonicky dokonalé.
Dokud jsme se nenaučili chtít mít každý svůj pokoj, svoji skříň, vanu, radio, plynová nebo elektrická kamna, fotografický aparát, motocykl, auto, weekendovou chatu a stovky různých věcí a věciček, bylo možno vyrábět jen rukodílně – tak jak o tom horují ti, kteří se bojí typu. Ale dnes tento způsob výroby nestačí. Všechny předměty denní potřeby nám musí vyrobit průmysl v tisícových seriích, musí je vyrábět levně, tak levně, aby nám zbyly peníze i čas na kulturu a umění. V bytě zaří- zeném průmyslovými výrobky, oproštěnými od módy okamžiku, bude pro umění více místa než mezi předměty, které chtějí budit zdání umění, ale uměním být nemohou.
Jednotlivé složky bytu, které by samy o sobě nedovedly svoji oprávněnost přesvědčivě prokázat, prokáží ji často snadno ve spojení se složkami ostatními.
Byt se bude ovšem měnit také podle toho, jak se bude pozměňovat způsob života jedinců.

Arch. Jindra Halabala, 1949

Uvedeno v:

SOUDOBÁ BYTOVÁ KULTURA
Zvláštní příloha díla: DĚJINY NÁBYTKOVÉHO UMĚNÍ F. CIMBUREK, JAN HALÁK, KAREL HERAIN, ZDENĚK WIRTH
Nakladatelství Rovnost, Brno, Náměstí Rudé armády 13. Telefon 18.930 Vydání I. 1949/50. Publikace č. 125 a. Tiskárna Svoboda, n. p., závod 5/1, Brno 1 Fotografie: Foto Petrůj, Brno a Trousil, Praha Odjednávky nákresů a plánů: Brno, Gottwaldova ulice 4. Telefon číslo 16.248