funkcionalistovi | shipping

Představujeme funkcionalismus, Bauhaus a další zásadní etapy designu a umělecké produkce nejen z Československa.

Zaměřujeme se na design ve funkcionalistickém stylu, nábytek, osvětlení, různé doplňky a předměty denní potřeby. Naším cílem je prezentovat klasiku designu 20. století s důrazem na 30. až 50. léta 20. století s přesahem do 60. - 70. let.

Nabídku doplňujeme o současnou produkci vysoce kvalitních výrobků, jejichž tvůrci a výrobci založili svou filozofii na myšlenkách funkcionalismu a Bauhausu nebo se jím velice přibližují. Jednoduchost a čistota designu tvoří jejich trvalou hodnotu.

V rámci zachování autenticity původních jednotlivých kusů funkcionalistického nábytku raději upustíme od restaurování, abychom představili skutečný kus historie s příběhem a také možností konečného restaurování podle vlastního vkusu. Rádi bychom vrátili ztracenou nádheru a krásu zapomenutých nebo opomíjených unikátních předmětů designu. Snažíme se také zpřístupnit milovníkům a nadšencům designu unikátní a originální produkci vybraných designérů. Představujeme předměty před a po renovaci, ale i částečně a plně renovované kusy.

Funkcionalistu jsme dlouhá léta nosili v hlavě jako zájem, projekt a souhrn myšlenek, přičemž v roce 2015 se nám povedlo všechno sesumírovat ve funkcionalista.cz.

Na svém počátku se tedy funkcionalista soustředil kompletně na retro nábytek a doplňky z čehož se časem vyprofilovala orientace čistě na československý funkcionalistický nábytek a vybrané designery Bauhausu..

Náš zájem o Funkcionalismus  a Bauhaus však nyní rozšiřujeme o design současné produkce postavený na myšlenkách těchto uměleckých směrů.

Méně je více

Forma následuje funkci

funkcionalista.cz, zal. 2015

 

Shipping

Since we are trying to be able to deliver the goods wherever there is an interest in them, we have also included European shipping options in the Shipping menu so that every customer can choose it during their purchase without having to contact us. However, if you have any questions about shipping, please do not hesitate to contact us.

Jelikož se snažíme, abychom byli schopni doručit zboží všude, kde je o něj zájem, vložili jsme do nabídky Shipping i varianty dopravy po Evropě tak, aby si jej mohl každý zákazník zvolit při svém nákupu, aniž by nás musel oslovovat. Přesto, pokud byste měli v přepravě nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat.