Nábytek

Nábytek ja naší doménou. Zaměřujeme se na design ve funkcionalistickém stylu, židle a další nábytek, osvětlení, různé doplňky a předměty denní potřeby. Naším cílem je prezentovat klasiku designu 20. století s důrazem na 30. až 50. léta 20. století s přesahem do 60. - 70. let. Nabídku doplňujeme o současnou produkci vysoce kvalitních výrobků, jejichž výrobci založili svou filozofii na myšlenkách funkcionalismu nebo se jím velice přibližují. Jednoduchost a čistota designu tvoří jejich trvalou hodnotu.