Odborník v osvětlování, konstruktér a designér – inženýr Miloslav Prokop

Jana Pauly, vedoucí kurátor odd. průmyslového designu Národního technického muzea v Praze

Odborník v osvětlování, konstruktér a designér – inženýr Miloslav Prokop

„Při rozhodování o způsobu osvětlení či o svítidlech doporučuje se pamatovati, že jen účelné osvětlení je nejen hospodárné, praktické a hygienické, ale i krásné.“ (Z přednášky Ing. M. Prokopa o osvětlení bytu)

Lze říci, že se Miloslav Prokop svým technickým zaměřením velmi šťastně „strefil“ do doby, ve které žil. Veškerou svou aktivitu zaměřil na správné, účelné a hospodárné osvětlení interiéru a exteriéru. Tomuto oboru se věnoval od druhé poloviny dvacátých do konce čtyřicátých let minulého století.

Prokop bezesporu byl silnou a citlivou osobností s širokým polem zájmů. Spojil se v něm elektrotechnik s historikem, zanícený propagátor hospodárného elektrického osvětlení s milovníkem funkcionalistické architektury a moderního umění, konstruktér svítidel, schopný citlivě vnímat úroveň osvětlení, s designérem funkčních tvarů moderních funkcionalistických svítidel na vysoké estetické úrovni. Pohyboval se v pražské intelektuální společnosti, stýkal se s architekty, výtvarníky, vědci a podnikateli.

Podle dochovaného vyprávění externisty TM p. Mudry inspiroval Prokop spisovatele Karla Čapka, se kterým se znal, k postavě inženýra Prokopa z románu Krakatit.

Je až neuvěřitelné, s jakým entuziasmem se tento na slovo vzatý odborník angažoval po celý svůj profesní život v oblasti elektrických světelných zdrojů. Po jeho činnosti zůstala v archivu Národního technického muzea v Praze uložena jeho pozůstalost, vrchovatě naplněných 52 archivních krabic jeho projektů svítidel, desítek měření se světelnými diagramy svítivosti, rukopisů přednášek a odborných článků. Nedílnou součástí je i Prokopova korespondence s výrobci svítidel i s investory, kteří mnohdy neplatili za objednanou práci, a proto se Prokop musel také domáhat zaplacení projektu nebo již zrealizovaného a na místě osazeného osvětlení. Mimoto shromáždil mnoho firemních katalogů, reklamních tisků a časopisů zabývajících se elektrickým osvětlením.

pokračování článku najdete zde: http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/odbornik-v-osvetlovani-konstrukter-a-designer-inzenyr-miloslav-prokop--16924

Literatura:

[1] PROKOP, M.: Elektrické lampy. Domácí dílna, 1923, č. 2, s. 16-19.

[2] PROKOP, M.: Osvětlení obchodů, výkladních skříní a světelná reklama. Stavitel, 1926, č. 1, s. 5-12.

[3] PROKOP, M.: Osvětlovací technika. Stavitel, 1926, č. 6-8, s. 77-107.

[4] PROKOP, M.: Osvětlení jako součást architektonické výpravy budov. Stavba, 1927, č. 12, s. 184-190.

[5] PROKOP, M.: Ozařování budov reflektory. Zepop, srpen 1928, s. 5-54.

[6] PROKOP, M.: Umělé osvětlení. Výtvarné snahy, 1928, č. 8, s.138-153.

[7] PROKOP, M.: Moderní svítidla. Eva, 1928, č. 3, s. 19.

[8] PROKOP, M.: Světelná plastika. Žijeme, 1932, s. 298.

zdroj: http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/casopis/tema/odbornik-v-osvetlovani-konstrukter-a-designer-inzenyr-miloslav-prokop--16924